Magyar Isten-tudat

Az EGY-út,
Spirituális-elme kontroll módszer honlapja
 

 

 

 

 "EGÓreformer" 

- az EGYsÉG útjának első lépése,
a rögeszme-fertőzött EGÓ reformnagytakarítása

A 2010-ben elkezdett EGY-út tanfolyamok feltűnő kezdeti tapasztalata a mérhetetlen időpazarlás volt,
ami a résztvevők Egójának akadálymentesítésére 
fordítódott, minden alkalommal, elkerülhetetlenül.
A rögeszméktől fertőzött (agymosott) Egó ugyanis
nem engedi az EGYsÉG ismereteinek befogadását;
tehát mindenek előtt átjárhatóvá kellett tenni az
EGY-ÉN spirituális csatornáit - sokakkal egyenként!

Szükségessé vált egy kiadvány, ami a tanfolyam
előtt segítséget nyújt az EGYsÉG útjára igyekvő,
a Vízöntő korszak tudatosulását áhító kereső
számára, hogy korrigálja mindazon rögeszmék
széles skáláját, amelyek (bizonyos háttérérdekek
jóvoltából) az elméjét blokkolják. 

Az Egóreformer 112 igaznak hirdetett rögeszmét tisztáz, és helyettesít gyakorlati ismeretekkel,
melyek maradéktalanul tiszteletben tartják a
teremtés EGYszerű törvényét.

 

A 234 oldalas kiadvány itt díjmentesen letölthető: 

 


Az Egóreformer az alábbi témákat érinti:
a keresztény hitvilág, a tízparancsolattal;
az evolúció; a genetika; a klinikai halál;
a természetes halál, mint a Lélek feltámadása; 
a betegségek lelki jelrendszere; a depresszió;
a rák információs okozati tényezői; az allergia;
a karmikus reinkarnáció képtelensége;
a Egó 
leépítésének veszélyei; a szeretet csapdája;
a politika és a történelem a népek megvezetéséért;
a muszlim áradat háttere - a Trójai faló effektus;
tudomány, fizika, csillagászat - Isten takarásában;
életvitel, társadalmi kérdések - globális ferdítései;
+ Magyar tematika: mi a háttere a kitüntetett
korlátoltságunknak; kollektív bűnhődésünknek;
mi lehet Trianon valós oka - 1200-ig visszavezetve;
miért kellett leválasztani a Székelységet; mi volt a
spirituális feladatuk Vajk, a trónbitorló király előtt;
van-e köze a Magyarságnak a háttérhatalomhoz...

Várom megtisztelő visszajelzését, gondolatait, támogatását - hogy az EGYsÉG gondolata széles
körben terjedhessen. Az Egója nagytakarítása után
várom tisztelettel az EGY-út tanfolyamon is,
ahol gyakorlati technikákat mélyíthet el, sorsa
szabad és méltóságteljes irányításáért!


 

 * * *

 

  

EGY-út Spirituális-elme kontroll

A mindenkor könnyedén helyreállítható
Lelki harmónia, a méltóságtudat
és a teljes lét imádatának
gyakorlati módszere

A sorsomat végre ÉN irányíthatom,
sikeresen, az Isteni Lelkem szerint!!!

Kidolgozta, oktatja: Balogh László Imre médium-író,
létezéskutató, parapszichológus
 
+36 20 580 1956    aquarius-2010@hotmail.com 

 

Ismerd meg önMAGad

– TE irányítsd sorsodat! 

 

  * * *

A racionális elme kihasználtsága 2-3 %! Elgondolkodott már azon, hogy mennyire bővíthető a tudat sors-teremtő ereje, ha a magasabb Lelki ÉN közreműködése végre tudatosan bekapcsolódik?

A SPIRITUÁLIS ELME SORSTEREMTŐ EREJE A VÉGTELENHEZ KÖZELÍT!

E tudatosító spirituális nyitást és megerősödést kínálja az új Magyar elmekontroll módszer:

megismerés – megértés – méltóságteljes sorsirányítás, külső érdekbefolyás nélkül!

  

Ismerd meg önMAGad – TE irányítsd sorsodat!

  E hangzatos szlogent az EGY-út Spirituális-elme kontroll gyakorlati tartalommal tölti meg!

 

 * * *

 

 Az EGY-út Spirituális-elme Kontroll módszer
részleteiről és számtalan kérdésről, amelyekre az 
EGYsÉG útján jó eséllyel kapunk választ,

  ITTolvashat.

 

 <iframe src="https://onedrive.live.com/embed?cid=088EE25281ECC43A&resid=88EE25281ECC43A%21665&authkey=ALSexwP54RBgw30&em=2" mce_src="https://onedrive.live.com/embed?cid=088EE25281ECC43A&resid=88EE25281ECC43A%21665&authkey=ALSexwP54RBgw30&em=2" width="476" height="288" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

 

 * * *

7 egyszerű lépés a sikeres életimádatért!

 a 7 lépésről ITT 

 

* * *

Az EGYsÉG útján szerzett tapasztalatait, építő gondolatait,
véleményét írja meg nekem e-mailben:

aquarius-2010@hotmail.com és ITT közzéteszem.

 

 

 * * *

Az EGY-út tréning hangos tankönyve
CD melléklettel megrendelhető. Ára 3210 Ft.

 aquarius-2010@hotmail.com

+36 20 580 1956

A könyv részleteit ide kattintva megismerheti

 

 

AVízöntő az Istentudás korszaka 

Lelkileg éreznünk, és ésszerűen tudnunk kell,
hogy 2010-től a világ milyen irányban változik
- és a Vízöntőben
az EGYet-értő Magyarság
megerősítheti
az Isteni emberiség méltóságtudatát!

    A Föld szívcsakrájának őre  és táplálója - a Magyar Nemzet


Őseink tudták, Isten szent feladattal teremtette a Magyar Nemzetet a Kárpát-medencébe: óvni és megőrizni  az élő Földet és hirdetni a MIND-EGY ISTEN,
a MIND-EN-s-ÉG, az EGY-et értést
és az EGYsÉG tudását.


    A háttérhatalom szétdarabolta a szent földet, ám a Magyar, Nemzettársai ölelésében nemhogy gyengébb, de még inkább erős hatóerő lett!
Magyar őseink Isten-tudatának felelevenítése révén helyreállított méltóságtudattal hirdetjük a nagyvilágnak Isten EGYségét,
az emberiség közös Isteni eredetét!

 Magyar Vízöntő Könyv

 A z   I s t e n - t u d á s   ú j s z ö v e t s é g e

Az EGYet-értők Magyar Ősközösségének könyve

Ez a szokatlan könyv egyedülálló módon bontja ki a Szent Bibliába rejtett, sorok mögötti üzenetet, segítségül hívva a ~10 ezer éves Magyar - Székely rovásírást; annak is egy meglepő, újszerű megfejtését.

A könyv gondolatfelvetése a gyakorlatba helyezi át a Benső Istennel való napi kapcsolattartást, megerősítve az egyéni méltóságtudatot, helyreállítva a test és a szellem egészségét, megértve a spirituális-
és az anyagi világ összefüggéseit.

Az Isteni közös eredet nemcsak a Magyar Nemzet megosztottságának vet véget, de példamutató Istentiszteletünk révén megmenthetjük
a 2010-ben a Vízöntőbe lépő Szent Emberiséget is!

Tegyünk is ezért! A Lélek segít a mi erőtelenségünkben!

Amennyiben Ön is meg szeretné érteni a keresztény Egy-istenhit/istenfélelem és az Isteni EGY tudása közti különbséget, e könyv nem hiányozhat az Ön kezéből se!

Ára 2010 Ft 

                                      * * *


Az ősi Magyar

rovásírás titkos

üzenete


A háttérhatalom ellenünk folytatott Nemzetrombolása ellenére, - hála az Isteni gondoskodásnak - a Magyar Nemzet ősi rovásírásának üzenete máig fennmaradt, és él, tanít!

A rovásírás titkának sajátos megfejtése révén Magyar szavaink egyszerre Isteni nyelven kezdenek zengeni:
 
A rovásírás titka

 

Elég volt a vitából, hogy most akkor balról jobbra, vagy jobbról balra kell írni! És közben észre sem vesszük, hogy a jeleknek spirituális töltetük és racionális jelentésük van, mely révén a Magyar nyelv páratlan szavai végre feltárják Isteni üzenetüket. A jelek függőlegesen egymáshoz kapcsolódnak, és az értelmük összeolvasva feltárják a szó üzenetét.

Ez tény, és nem feltételezés!

 

 

Balogh László Imre
parapszichológus,
létezéskutató,
médium-író
h o n l a p j a

2009. április 5. óta

Egyutt az EGY-utjan: